B12-KLINIKKEN
Injeksjonsteknikker

injeksjonsteknikker


- for deg som skal injisere b12 hjemme

Mange B12-pasienter velger å gjennomføre sin behandling med injeksjoner hjemme, enten selv, eller med hjelp av andre.

Du og dine nærmeste kan få opplæring på B12-klinikken eller hos fastlegen. Her har vi også samlet noen artikler som kan være til hjelp for å lære riktig injeksjonssted og/eller teknikk. Merk: Første injeksjon bør settes av helsepersonell i tilfelle reaksjoner, selv om det oppstår sjeldent.


Intramuskulære eller subkutane injeksjoner?

Vi anbefaler generelt å sette injeksjonene dypt intramuskulært, for mest effektivt opptak, særlig i den første fasen av behandling og så lenge symptomer er tydelige. Mange har også god effekt av å sette B12 subkutant, med kortere nål rett innenfor huden. Det er ulike anbefalinger fra produsentene, sjekk esken til dine ampuller og følg anvisningen der.


Lagring av B12-ampuller

B12-ampullene bør lages mørkt og ikke høyere enn romtemperatur (under 25 grader), man kan risikere at effekten svekkes eller uteblir hvis anbefalingene fravikes. Mange velger å oppbevare esken med ampuller i kjøleskap, selv om det strengt tatt ikke er nødvendig. Noen opplever at injeksjonen svir mer når den settes mens den er kald, og venter til ampulleinnholdet har blitt romtemperert. Andre synes ikke de merker ikke forskjell på temperaturen når injeksjonen settes.


Injeksjonsutstyr

Utstyr til injeksjoner fås på apotek uten resept og det er ikke dyrt. For å injisere B12 fra ampuller, trenger du:

  • Alkotip injeksjonstørk. (Desinfiseringsservietter). Ifølge ny forskning ikke nødvendig i alle tilfeller - se artikkel)
  • 2 ml sprøyter. Selv om innholdet i ampullen "bare" er 1 ml, er 2ml sprøyter enklere å håndtere.
  • Opptrekkskanyler: Rosa kanyle nr 2, 18G (1,2x50 mm) - en kraftigere kanyle som brukes kun til å trekke opp av ampullen, byttes før injeksjon. Man bør generelt ikke bruke samme kanyle til opptrekk som til injeksjon for å unngå sløvhet på nålspissen. Fås også med filter hvis man ønsker ekstra sikring mot mikroskopiske glassplinter fra ampulle.
  • For intramuskulær injeksjon i deltoidmuskelen i armen: Lys blå kanyle nr 16, 23G (0,6x25 mm)
  • For intramuskulær injeksjon ventroglutealt i hoft eller i lår:Grønn kanyle nr 2, 21G (0,8x40mm). For kraftigere personer kan det være hensiktsmessig med 5 mm.
  • Tupfer/pad/plaster: Det kan være hensiktsmessig å dekke over innstikksstedet når nålen tas ut. Det kan som oftest fjernes etter kort tid. Det blør sjelden særlig, spesielt ikke om det anvendes såkalt z-teknikk. Ved blødning kan det være greit å legge litt press på en kort stund. Se artikkel. Det er ikke farlig om det blør litt noen ganger. Det kan også være at litt av injeksjonsvæsken siver ut av hullet.
  • Kanylebøtte eller annen egnet emballasje: Kast aldri kanyler, verken brukte eller ubrukte, i vanlig søppel. Heller ikke glass-ampuller. En kanylebøtte kan være en grei og rimelig investering for trygg kasting av kanyler og ampuller. Bruk ikke glassbokser som kanylebøtte, da de kan knuses og innholdet skade noen. Øvrig utstyr kan gå i vanlig søppel.         Dansk artikkel om injeksjonsteknikker finner du her.

         Engelskspråklig instruksjonsside om selvadministrering av B12-injeksjoner finner du her. 

 

Injeksjonssted arm - midten av trekantområdet er trygt og anbefalt injeksjonssted. Injeksjonen settes i 90 grader rett inn. Se video.

Instruksjonsvideo om injeksjon i deltoidmuskel (engelsk tale): 

Injeksjonssted lår - dra muskelen litt bort fra lårbeinet og sett injeksjonen i 90 grader rett ned i ytre del av låret, midtre tredjedel mellom hoft og kne. Se video.

Instruksjonsvideo om injeksjon i lårmuskel (engelskspråklig):

Copyright © Med enerett B12-klinikken