B12-KLINIKKEN
Potassium- kaliumrik mat

Viktig for behandlingenB12 og co-faktorene

- et biologisk samspill som vil hjelpe bedringsprosessen


Hvis cellene i kroppen har manglet B12 i lang tid - så lenge at du har utviklet symptomer og skader, så vil behandling med B12-injeksjoner starte mange prosesser i kroppen. Enkelte symptomer kan bedres ganske umiddelbart, mens andre symptomer tar lang tid å reversere. Veien til bedring er veldig individuell.

Det vi vet, er at i det øyeblikket du tilfører store mengder B12 med injeksjonsbehandling, så vil forbruket av noen andre næringsstoffer øke, fordi disse inngår sammen med B12 i reparasjonsprosessene. Det innebærer at verdiene av disse co-faktorene kan synke raskt ved behandlingsoppstart.

Kunnskap og bevissthet om kosthold og supplementering er derfor viktig for deg som starter B12-behandling.


Vitamin B9 (folat) er den aller viktigste co-faktoren. B12 og B9 fungerer i et gjensidig samspill, der ingen av dem kan fylle sin funksjon normalt uten den andre. Derfor skriver vi alltid ut folsyre sammen med B12-injeksjonene. Men også kalium, de øvrige B-vitaminene, D-vitamin og magnesium er viktige co-faktorer til B12. 
Her er en kort innføring om de ulike co-faktorene.

(Artikkelen er under utvikling)

Vitamin b9 - folat


De beste kildene til folat er grønne bladgrønnsaker som spinat, grønnkål, salat, brokkoli, asparges og rosenkål. Finnes også i rødbeter, ulike belgfrukter, nøtter og frø og frukter som appelsiner, papaya, bananer, avokado, jordbær og mango. Lever og egg - særlig eggeplommer, inneholder også folat.

Vær obs på at folat i maten kan gå til spille ved tilberedning - særlig ved koking i vann og langvarig eller gjentatt oppvarming. Koking kan eliminere 50-80% av folatinnholdet.

Bruk av enkelte legemidler og operasjoner eller sykdomstilstander i mage-tarmkanalen kan hemme opptaket av folat. Mangel på folat gir hovedsakelig de samme symptomene som B12-mangel. Les om symptomer på B12- og folatmangel her.

Legen bør alltid ordinere tilstrekkelig folsyre ved B12-behandling. Vitamin B9 er uløselig knyttet til vitamin B12 i et gjensidig samspill der det ene vitaminet ikke kan oppfylle sine funksjoner uten det andre. Anbefalt daglig inntak er minimum 400 mikrogram for friske voksne. Ved mangeltilstand, graviditet, dialyse eller ved aktiv B12-behandling er behovet betydelig større. Optimalt nivå er omtalt som 15-25, ved B12-injeksjonsbehandling anbefales nivået å ligge i øvre del av dette området, for å optimalisere effekt av behandlingen. Uten nok tilgjengelighet av folat, er det altså fare for at B12-behandling ikke vil fungere.

Ved mangel på vitamin B12, kan det oppstå en blokkering i metyleringssyklusen der næringsstoffer omstruktureres. Det vil da oppstå en funksjonell folatmangel, selv om det er nok tilgang og høye nivåer i blodet. Dette kalles folatfellen. Ved aktiv tilførsel av B12, vil da folatnivået synke raskt fordi folatfellen brytes og folat kan igjen oppfylle sine livsviktige funksjoner.

Individer med MTHFR-genmutasjon - særlig de som har en genvariant som reduserer enzymaktiviteten, kan ha problemer med å omdanne folsyretilskudd til den aktive formen av folat, og er derfor særlig utsatt for mangel. Selv om dette ikke er godt nok dokumentert i forskning, rapporteres det at noen av disse kan ha nytte av å bruke methylfolat i stedet for folsyre eller folinsyre, som er de mer stabile, syntetiske folatformene som brukes i mange tilskudd. Det er en relativt stor andel av befolkningen som antas å ha denne mutasjonen som finnes i flere varianter, anslagsvis 30% eller fler. MTHFR-mutasjon gir økt risiko for folat- og B12-mangel, og økt homocysteinnivå, som igjen øker risikoen for utvikling av en rekke sykdomstilstander.

Kalium har viktige funksjoner i kroppen. Kalium bør ikke inntas som tilskudd med mindre det er vurdert og ordinert av lege.

Ved oppstart av B12-behandling etter alvorlig mangel er det en viss risiko for fall i kaliumnivåene med i verste fall hjertearytmi, og dette er en av grunnene til at første injeksjon alltid bør settes av helsepersonell. Men mat som har rikelig innehold av kalium, bør inntas daglig ved injeksjonsbehandling med B12, for å forebygge eller dempe eventuelt ubehagelige symptomer som kan oppstå. 


Kalium

- også kjent som potassium

Copyright © Med enerett B12-klinikken