B12-KLINIKKEN
Vitamin B12-mangel

DEN glemte TILSTANDEN

SYMPTOMATISK B12-MANGEL

Kan mangel på et vitamin føre til mange symptomer? Svaret er ja.
Les om B12-mangelens mange ansikter.  

Kan man ikke bare å ta en blodprøve? Svaret er nei.

Les mer om hvorfor.

 

Fordi vitamin B12 er en sentral faktor i alle kroppens biokjemiske prosesser, vil en mangel medføre forstyrrelser i blant annet dannelse av nye celler, hormoner og nevrotransmittere. Prosesser som skal bryte ned avfallsstoffer fra energiforbrenningen blir også forstyrret, så de hoper seg opp til nivåer som er skadelig for celler. Derfor blir B12-mangel en multisystemisk tilstand. Den merkes spesielt på nerveceller, som sakte mister isolasjonen og svekkes. 


 B12 er ikke som andre vitaminer. Omsetningen av B12 er så mye mer intrikat, at vi enda ikke vet alt. Men vi vet at mye kan gå feil før det havner der det skal; i cellenes mitokondrier. Vi vet at verdiene i blodet kan være villedende for å avdekke en funksjonell intracellulær mangel. Symptomene kan komme flere år før tilstanden når et stadium der en mangel eller anemi vises i blodet. Blodprøver kan derfor ikke  bekrefte eller avkrefte diagnosen. Alvorlighetsgraden av symptomer er faktisk ikke forbundet til nivået av B12 i blodet heller. Forskning viser at de som har nevrologiske symptomer, men "normale" blodprøver, kan være hardest rammet i denne pasientgruppen.


Mange går derfor "under radaren" i helsevesenet, med potensielt alvorlige følger på lengre sikt, med symptomer som kan nedsette livskvaliteten sterkt. Ikke få B12-pasienter forteller at de har blitt vurdert som "hypokondere" mens de leter etter en forklaring på sine symptomer. Det er ikke uvanlig å oppsøke flere spesialister og gjennomgå omfattende undersøkelser uten spesifikke funn for pasienter med en egentlig B12-mangel.

B12, fatigue, ME, nevropati, depresjon, angst
 • Symptomene kan være diffuse, subtile, ha flere årsaker og ligne på mange andre tilstander og sykdommer.
  Derfor forekommer feildiagnostisering, eller at tilstanden oppfattes som somatisering. 
 • Symptomene kan i mange tilfeller reverseres med adekvat behandling, men ved mangelfull eller sen behandling, kan nerveskader bli irreversible.
 • Listen er lang, men likevel ikke fullstendig. Noen har mange symptomer, andre har få. 

Nevropsykiatriske symptomer


 • Fatigue; sterk utmattelse
 • Søvnforstyrrelser
 • Depresjonsfølelse, også fødselsdepresjon
 • Angst, uro, panikkanfall
 • Nedsatt konsentrasjon/oppmerksomhet
 • Nedsatt hukommelse, demensutvikling
 • "Hjernetåke"
 • Personlighetsendringer
 • Økt irritabilitet, aggresjon, ukritisk atferd
 • Forvirring, hallusinasjoner, paranoia, psykose.
 • Demens

Øvrige symptomer:

 • Vertigo (svimmelhet).
 • Kronisk nakke- og hodesmerter.
 • Redusert appetitt, svelgvansker, vektnedgang, fordøyelsesbesvær, sterke magesmerter, kvalme, oppkast, irritablel tarm, diaré eller forstoppelse. 
 • Ømhet, smerter, tretthet i muskler og ledd, som ofte forverres ved aktivitet og trening. Bursitt (betennelse i leddposer), hypermobile ledd. Morgenstivhet.
 • Unormalt hårtap, tynne/sprø negler, negler vokser ikke.
 • Hudinflammasjon og dårlig sårtilheling.
 • Spontane blåmerker som ikke går bort.
 • Økt tendens til infeksjoner, også soppinfeksjoner.
 • Arytmier, blodpropp, megaloblastisk anemi.
 • Hormonell dysfunksjon; skjoldbruskkjertelsykdom, stoffskiftesykdom. blødningsforstyrrelser, tap av menstruasjon, tidlig overgangsalder. 
 • Nedsatt libido, impotens, infertilitet, spontanaborter og fosteravvik.

Nevrologiske symptomer


 • Glossitt; betennelse i tungen, "burning mouth syndrom", endring eller tap av smakssans, metallsmak. Overfølsomhet for varme/kulde i munnen. Sår i munnviker.
 • Hypersensibilitet for lys, lyd, berøring, lukt, smak.
 • Parestesi- nummenhet, prikking, stikking, elektriske støt, "lyn" - spesielt i hender og føtter, legger, ansikt.
 • Nevropati med hypo- eller hyperestesi; økt eller nedsatt sensibilitet og berøringssans, "putefølelse" under føttene, elektriske støt, "lyn", nerveinflammasjon. 
 • SACD, subakutt kombinert degenerasjon av ryggmargen og myelopati;

  kan føre til nummenhet, svakhet, koordinasjonsproblemer, smerter og problemer med å gå eller kontrollere blæren og tarmfunksjonen.

 • Nedsatte reflekser, redusert posisjons- og vibrasjonssans.
 • Dysautonomi; lavt blodtrykk, ortostatisk blodtrykksfall, svimmelhet, besvimelser, unormal hjerterytme, unormalt mye eller lite svetting, forstyrret temperaturregulering og temperaturfølelse med feberfølelse, brenning og frostrier, fordøyelsesbesvær med kvalme, oppkast, svelgproblemer, diaré/forstoppelse,  blæreforstyrrelser med inkontinens eller urinretensjon og blæresmerter uten infeksjon, søvnforstyrrelser.
 • Nevropati
 • Nevralgi; nervesmerter - inkludert trigeminusnevralgi (ansikt, kjeve).
 • Ataksi, med svekkelse eller tap av gangfunksjon, koordinasjon, muskelstyrke, "glepper" ting.
 • Afasi, talevansker med sløret, treg tale, vansker med å finne ord, huske navn.
 • Muskelrykninger, kramper, ufrivillige bevegelser, "restless legs".
 • Langvarig hodepine/migrene, nakkesmerter.
 • Hørselsproblemer med tinnitus, nedsatt hørsel.
 • Øyeproblemer med optisk nevropati, sløret/nedsatt syn, synsfeltutfall, brenning og tørrhet i øynene. Kan i verste fall ende med helt eller delvis synstap.
 • Spesielt for barn: Vær obs særlig hvis mor har hatt ernæringsproblemer eller hatt ikke-animalsk kosthold under svangerskap/amming, eller familiehistorie med pernisiøs anemi/B12-absorpsjonsproblemer. Redusert vekstpercentil,  dårlig appetitt, mistrivsel, sen utvikling, sen språkutvikling, lærevansker, konsentrasjons- og atferdsvansker. ADHD-, autismepreg.

årsaker

til B12-mangel

 • Kosthold uten animalske produkter, vegetariansk/vegansk kosthold.
 • Økende alder, fra ca 50 - men særlig fra 60 år.
 • Bruk av medisiner, syredempende medikamenter, metformin mot diabetes og bruk av lystgass med mer.
 • Sykdom i mage-tarm-kanalen, blant annet magesår/helicobakter-infeksjon, irritabel tarm, cøliaki, tarmparasitter eller overvekst av bakterier (SIBO). 
 • Operasjoner i mage-tarmkanalen, særlig magesekk, f.e gastric bypass, eller første del av tynntarm, galleoperasjon.
 • Høyt alkoholforbruk.
 • Listen er lenger, dette er de vanligste årsakene. 

Copyright © Med enerett B12-klinikken