B12-KLINIKKEN
Om oss

derfor dedikerte vi en klinikk

til vitamin b12

Personlige møter med tusener av pasienter gjennom årene har forsterket en faglig nysgjerrighet og ønsket om å forstå somatisk innvirkning på psykisk helse og omvendt. Kompleksiteten i kroppens biokjemiske samspill og alt hva vitenskapen fortsatt har igjen å utforske, maner til ydmykhet for pasienters erfaringer med egen kropp og helse.


Det har vært befriende som lege, å forstå mer av B12-problematikken, og ikke minst erfare hvilken effekt adekvat B12-behandling kan ha på pasienters liv. Det har også vært Hvorfor lærte ikke vi som leger og medisinstudenter mer om dette? Forskningen ligger der for den som vil fordype seg.


Som spesialist forholder jeg meg til skolemedisinsk behandling, og de grunnleggende rammer vitenskapen har gitt oss av kunnskap. 


Vår forståelse av vitamin B12-behandling er på ingen måte alternativ medisin, men fagovergripende innen så mange spesialiteter, så omfattende symptomgivende,

at det er undervurdert for sin viktighet. 


Ny forskning bekrefter at ernæring er en viktig årsak til både sykdom og god helse. 


Det tyder på at legegjerningen i fremtiden kan handle i stadig større grad om årsaksrettet behandling av sykdom, ved å gjenopprette balanse i det  biologiske samspillet og dermed gi kroppen forutsetninger til å lege seg selv. Yes!!!

Patrick Seyfried
Medisinsk ansvarlig, B12-klinikken.      

Patrick Seyfried, psykiater

Copyright © Med enerett B12-klinikken