B12-KLINIKKEN
Diagnose

B12-

utredning

se.

lytte.

spørre.

undersøke.

vurdere.

Er det ikke bare å ta en blodprøve?

Blodprøver har vist seg å være upålitelige som eneste vurderingsgrunnlag for mangel på vitamin B12.

Symptomene er så individuelle og mangfoldige, og slående like symptomer på mange andre sykdommer og tilstander. En grundig og helhetlig utredning er derfor viktig for å kunne vurdere om mangel på vitamin B12 kan være årsaken til dine symptomer.

Noen ganger kan det også være nødvendig å gjennomføre ytterligere undersøkelser for å eventuelt avkrefte andre mulige diagnoser, som kan kreve annen behandling.

Symptombeskrivelse og anamnese (sykehistorie) er de viktigste kriteriene for diagnostisering av B12-mangel, eventuelt supplert av andre undersøkelser.

Vi setter derfor av god tid til en grundig gjennomgang med deg, hvordan din helse har vært gjennom tiden - og nå. Vi foretar også noen undersøkelser.


Det er fint hvis du kan forberede deg til utredningen og gjerne ta med dokumentasjon fra tidligere undersøkelser og prøver.


 Bare du kan fortelle om hvordan det er å være deg, og hvordan helsen din fungerer. Vi er spesialisert i å vite hva vi skal spørre om og se etter, og på helhetlig  vurdering av informasjonen du gir. Vi baserer vårt arbeid på god dialog, tillit, observasjon, kunnskap og erfaring.

B12-

behandling

individuell behandling.

Oppfølging.

evaluering.

tilpasning.

Du vil få en personlig tilpasset behandling, basert på utredning av dine symptomer og behandlingsrespons. Behovet varierer fra person til person.


Injeksjoner kan være nødvendig for å oppnå ønsket effekt. Vi vil vurdere sammen med deg, hvor hyppig du bør få injeksjonene, basert på utredningen. Intervallet for injeksjoner bør evalueres ved oppfølgingskonsultasjoner og om eventuelt høydose tabletter kan være aktuelt etter hvert, som vedlikehold. 


Mange B12-pasienter har tidligere erfart at deres symptomer vender tilbake før neste behandling. Målet med persontilpasset behandling, er å gi nok behandling til å forhindre at symptomene blusser opp igjen.

B12-behandling er årsaksrettet,  behandlingsresponsen viser seg i form av symptomlettelse. Noen av symptomene kan reverseres raskt, mens andre krever lenger behandlingstid. Ved langvarig mangel og ved alvorlige symptomer fra nervesystemet, kan det ta måneder eller i verste fall år, før alle skader er maksimalt reversert. Desto viktigere er det da å fortsette behandlingen.


Ved begrunnet mistanke om B12-mangel, er det bedre å starte behandling enn å la være, med tanke på skadepotensialet ved å bli gående med en ubehandlet B12-mangel.
Det er heller ikke uvanlig at pasienter opplever forverring etter behandlingsoppstart. Det er kjent som "wake up"-symptomer og reverseringssymptomer, og det kan for noen medføre ubehag og smerter. Tidligere symptomer kan blusse opp i perioder.
Det betyr altså verken at behandlingen er skadelig eller uvirksom, tvert imot. Det vil gå tilbake ved videre behandling, det er viktig å ikke stoppe behandlingen på grunn av dette. Dette vil være tema i våre konsultasjoner. 

Viktige co-faktorer


Når kroppen tilføres store mengder B12 etter en langvarig mangel, starter en reparasjonsprosess i kroppen, med bl.a gjenoppbygging av myelinet som isolerer nervecellene. Da øker også behovet for andre viktige substanser som bidrar i denne prosessen. Først og fremst gjelder dette folat; vitamin B9. Vitamin B12 og vitamin B9 er gjensidig avhengig av hverandre for å utfylle sine funksjoner. Også andre co-faktorer er viktig å ha gode nivåer av - og sørge for tilstrekkelig tilførsel:


  • De andre B-vitaminene - spesielt B9
  • D-vitamin
  • Jern
  • Magnesium
  • Kalium (potassium)
  • Zink


Ubalanse i disse co-faktorene kan medføre stort ubehag og være til hinder for maksimal utnyttelse av B12-behandlingen. Vi kan veilede deg mer om dette under behandlingen. 
Bivirkninger

B12-behandling gir svært sjelden bivirkninger, men det kan forekomme:

  • Hodepine (1-10%)
  • Akne, dermatitt
  • Allergiske hudreaksjoner på kobolt i B12
  • Anafylaktisk sjokk (ekstremt sjeldent, under 0,01%)

Vitamin B12 kan ikke overdoseres. Det har ingen hensikt å kontrollmåle blodverdier av B12 etter behandlingsoppstart, da nivåene uansett vil være forhøyet. 

Tidsaspektet:  Det har trolig tatt flere år å utvikle en B12-mangel. Det vil også ta tid å fylle på nok B12 i alle kroppens celler igjen, og det å reparere skadene etter år med mangel kan ta måneder - og i enkelte tilfeller, år. Da er det viktig med kunnskap og tålmodighet for denne prosessen. Mens noen av symptomene kan dempe seg eller forsvinne etter få behandlinger, kan andre symptomer ta lengre tid å bedre.

Mer om diagnosen og behandling av vitamin B12-mangel:


Praktiserende leger vet ikke nok om B12-mangel.
Dr. Johan Arendt, spesialist og forsker ved Aarhus Universitetshospital.

B12-mangel uten anemi - en viktig diagnose.

Professor Ebba Nexø, Aarhus Universitetshospital.

Ekspert etterlyser skreddersydd behandling for B12-pasienter.
Dr. Julian Owen. 

Høydosebehandling med vitamin B12 har vist seg trygt i mer enn 50 år.

B12 Deficit Foundation, Nederland.

Trenger vi å revurdere ønsket B12-nivå i blodet?

Professor Helga Refsum, professor A. David Smith. 

Copyright © Med enerett B12-klinikken