B12-KLINIKKEN
Diagnose

B12

et paradigmeskifte er på gang

Stadig flere forskere og klinikere i mange land roper varsku om dagens generelle praksisforståelse av B12-mangel. I likhet med spesialklinikker i andre land vil vi gå foran med implementering av  diagnostiserings- og behandlingsstrategier basert på nyere internasjonal forskning.

Les hva det danske forskerteamet skriver.

Er det ikke bare å ta en blodprøve?

B12-

utredning

se.

lytte.

spørre.

undersøke.

vurdere.

Nei! Blodprøver har vist seg å være upålitelige som vurderingsgrunnlag for mangel på vitamin B12. Legen bør i stedet gjenkjenne symptomene. 

Symptomene er så individuelle og mangfoldige, og slående like symptomer på mange andre sykdommer og tilstander. Det er derfor lett å gå mistenke mye annet enn B12-mangel dersom legen ikke er spesielt oppmerksom og har kunnskap om tegnene som tilstanden kan gi, og vite at blodprøver kan være misvisende. En grundig og helhetlig utredning basert på forskning og vitenskap er derfor viktig for å kunne vurdere om mangel på vitamin B12 kan være årsaken til dine symptomer.

Det kan også være viktig å supplere med ytterligere undersøkelser for å bekrefte symptomer, eller  eventuelt avkrefte andre mulige diagnoser, som kan kreve annen behandling.

Symptombeskrivelse og anamnese (sykehistorie) er de viktigste kriteriene for diagnostisering av B12-mangel, eventuelt supplert av andre undersøkelser.

Vi setter derfor av god tid til en grundig gjennomgang med deg, hvordan din helse har vært gjennom tiden - og nå. Vi foretar også noen undersøkelser.


Det er fint hvis du kan forberede deg til utredningen og gjerne ta med dokumentasjon fra tidligere undersøkelser og prøvesvar.

Bare du vet hvordan det er å være deg, og hvordan helsen din fungerer.

Vi er spesialisert i å vite hva vi skal spørre om og se etter, og på helhetlig medisinsk vurdering av informasjonen du gir. Vi baserer vårt samarbeid med deg på god dialog, tillit, observasjon, kunnskap og erfaring.

Copyright © Med enerett B12-klinikken