B12-KLINIKKEN
Symptomer - B12-institute

Introduksjon:


Vitamin B12-mangel er asymptomatisk i den tidlige fasen.

Etter dette, kan makrocytisk anemi og/eller typiske (nevro)psykiatriske symptomer oppstå (Carmel, 2000; Lindenbaum et al., 1988). Med dette er symptomene veldig varierte og kan også variere i alvorlighetsgrad. (Heil et al., 2012).

Å diagnostisere B12-mangel er utfordrende, fordi det ofte (feil) antas at anemi må forekomme for å sette diagnosen. I en rekke studier, har det blitt funnet at de nevrologiske symptomene kan være alvorligere hos pasienter uten anemi. (Healton et al., 1991. 

Det er fare for at diagnosen - og dermed behandling av B12-mangel - blir forsinket, med store konsekvenser for pasienten. Omgående diagnose og behandling er derfor ønskelig. Gitt alvorlighetsgraden av sykdommen, er det stor sjanse for at symptomene kan bli kroniske. (Hunt et al., 2014).

Plagene som er listet opp nedenfor kan oppstå. Noen ganger er et symptom klart til stede, noen ganger er det flere alvorlige og mindre alvorlige plager. Pasienter forteller oss at deres tilstand gradvis forverres gjennom årene. Dette ble beskrevet allerede i 1901 (Hunt et al., 2014), mens folk enda ikke visste hvilken sykdom de hadde med å gjøre.

Generelle plager:

 • Fatigue (rar, "drenert" følelse), generelt ubehag
 • Svimmelhet (selv stående rett opp), besvimelser
 • Hodepine, migrene
 • Hårtap, tidlig grått hår
 • Sprø negler
 • Økt mottakelighet for infeksjoner (urinveier, bihuler)
 • Kortpustethet eller KOLS-lignende symptomer (spesielt ved utpust), rask, høylydt pusting
 • Heshet, stemmebåndsparalyse (sjeldent)
 • Muskelsvakhet og muskelsmerter
 • Økt hjerterytme (tachycardi)
 • Blekhet
 • Tinnitus
 • Kuldefølelse (spesielt i hender og føtter)
 • Feberaktige symptomer, influensafølelse
 • Uforklarlig feber

Perifert nervesystem:

 • Somatisk nervesystem (persepsjon av sanser fra øyne, ører, hud (berøring) og luktesans)
 • Prikking i hender og føtter
 • Raskt "sovende" hender og føtter
 • Muskelvibrasjoner på huden (f.e nær øyelokket)
 • Redusert evne til å oppfatte kroppsposisjon i rommet
 • Uklart syn (fokus svinner), optisk atrofi
 • Optisk nerveinflammasjon og degenerasjon
 • Hørselsproblemer, lydforvrengning, tinnitus
 • Redusert luktesans, smak og berøring 

Øvrige symptomer:

 • Ryggsmerter (underekstremiteter)
 • Rastløse ben
 • Hyperpigmentering av huden eller slimhinner
 • Vitiligo (hvite flekker på huden)
 • Leddsmerter
 • Inflammasjon i slimhinner
 • Allergier
 • Angina pectoris
 • Osteoporose
 • Mistolket kronisk hoste, heshet

Nevrologiske symptomer:

Sentralnervesystemet:

Nevropsykiatriske (fra hjernen)

 • Kognitiv svekkelse
  • Hukommelse (særlig korttidshukommelse)
  • Konsentrasjonsproblemer
  • Vansker med å finne rette ord (afasi)
  • desorientering
 • (Mild til alvorlig) depresjon, humørsvingninger, suicidalitet, labilitet (gråter mye), irritabilitet, sinneutbrudd
 • Angslidelser, delirium, vrangforestillinger, paranoia, manisk oppførsel, hallusinasjoner, psykose, katatoni, bipolar lidelse, obsessiv-kompulsiv personlighetsforstyrrelse
 • Endret mental tilstand, personlighetsendringer, følelse av fremmedgjøring, sløret bevissthet (hjernetåke)
 • Demens (prefrontallapp), Alzheimers-lignende tegn

Autonomt nervesystem:

 • Forstyrret søvnrytme (faller ikke i søvn, klarer ikke forbli i søvn)
 • (Ufarlig) hjertearytmi (sinusknute), rask hjerterytme
 • Inkontinens (urin- og/eller fekal)
 • Lavt blodtrykk (Postural eller ortostatisk hypotensjon)

Gynekologi:

 • Atrofi av de vaginale slimhinner (resulterer i smertefull, sensitiv skjedevegg)
 • Kronisk vaginal- og urinveisinfeksjoner
 • Infertilitet (hos både kvinner og menn)
 • Gjentagende spontanaborter
 • Premature fødsler
 • Falske positive pap-resultater (falske precervicale krefttester)
 • Menstruelle problemer (kraftige blødninger eller fravær av menstruasjon

Symptomer hos spedbarn:

 • Nevralrørsdefekter
 • Lav fødselsvekt, lav hodeomkrets
 • Mye skriking, sensitiv for stimuli
 • Svekket suge- og svelgerefleks
 • Ler ikke
 • Spytting, regurgitasjon, avviser mat
 • Utilstrekkelig vektøkning
 • Forsinket utvikling eller regresjon av fremgang (grunnet mangel hos ammende mor)
 • Apati
 • Hyperirritabilitet, kramper
 • Generell svakhet
 • Gråter mye
 • Unormale bevegelser (armer og bein)
 • Ataksi
 • Insulinresistens

Nevrologiske symptomer:

(Fra ryggmargen, inkludert kombinert margsykdom)

 • Prikking i hender og føtter
 • Forstyrret sensasjonspersepsjon på huden, numne områder på huden (parestesi)
 • Spastisk og ustødig gange (ataxi) (dvs koordinasjon av gangbevegelser, dvs personen sveiper ting av bordet, går i dørkarmer, klumsethet)
 • Muskelsvekk i armer og bein (sagger med beina)
 • Symptomer på paralyse
 • Spastisitet
 • Unormale reflekser
  • Positiv Romberg test
  • Positiv Lhermittes tegn
  • Babinskis refleks
 • Parkinson-lignende symptomer
 • Ufrivillige bevegelser

Fordøyelseskanalen:

 • Nedsatt appetitt (uforklart), vekttap
 • Kvalme, spytt, oppblåsthet
 • Magesmerter
 • Glossitt (rød, smertefull, glatt tunge, mulig inflammasjon
 • Brennende munn-syndrom
 • Inflammasjon i oral mucosa (slimhinner) (stomatitt)
 • Ofte munnsår
 • Raske blødende tannkjøtt/gum
 • (Utbrudd av) diaré eller forstoppelse i dagevis (kan også veksle mellom)

Symptomer hos barn og ungdom:

 • Atferdsvansker (milde til alvorlige)
 • Depresjon (mild til alvorlig)
 • Kognitiv svekkelse (hukommelse, konsentrasjonsproblemer
 • Kvalme, føler ikke for å spise
 • Vekstproblemer
 • Manglende latter
 • Ufrivillige bevegelser
 • Anorexi

Hvor vanlige er symptomene?

I 2014, beskrev Hooper et al. symptomatologi relatert til vitamin B12-mangel (Hooper et al., 2014). I en undersøkelse med respons fra omkring tusen pasienter i England, publisert i The British Journal of Nursing, virker det som om pasienter med bekreftet B12-mangel har symptomer av svært varierende natur.

De mest vanlige plagene

 • 96% av pasientene har (uvanlig) generell fatigue
 • 87% våkner med tretthet
 • 34% har glossitt
 • 30% har hårtap, bløtdelssår, eller uklart syn

Nevrologiske plager

 • 78% lider av hukommelsestap
 • 75% har dårlig konsentrasjon
 • 73% har kortpustethet
 • 66% lider av klumsethet eller ataxi
 • 59% har svimmelhetsplager
 • 56% har afasi

De ovenstående problemene blir også nevnt i en spørreundersøkelse gjennomført av the B12 deficiency foundation (Visser et al., 2013). Undersøkelsen ble fullført av mer enn 1500 personer og gir klar innsikt i de kliniske symptomene og forsinkelser i gjenkjennelse og behandling av mangelen. Begge undersøkelser viser en klar overlapping mellom fibromyalgi, ME/CFS og MUS (medisinsk uforklarte symptomer).

Med de gjeldende cut-off-poengene og normale verdier, lurer faren for feildiagnostisering (Carmel, 2011; Iqtidar & Chaudry, 2012). Basert på hennes praktiske erfaring, skrev den amerikanske sykepleieren Sally Pacholok, sammen med Jeffrey Stuart (lege), en begripelig bok om flaskehalsene i praksis og casusstudier, substansiert med mange litteraturreferanser (Pacholok, 2014, 2. utgave).


De ovenstående symptomene er beskrevet i mange publiserte artikler og i forskningslitteraturen under.

© 2016 Clara Plattel, B12 Institute Netherlands, Rotterdam

Allen, L. H. (1994). Vitamin B12 metabolism and status during pregnancy, lactation and infancy. (0065-2598 (Print)). doi:D – PIP: 105629

Carmel, R. (2000). Current Concepts in Cobalamin Deficiency.Annual Review of Medicine, 51(1), 357-375. doi:10.1146/annurev.med.51.1.357

Carmel, R. (2011). Biomarkers of cobalamin (vitamin B-12) status in the epidemiologic setting: a critical overview of context, applications, and performance characteristics of cobalamin, methylmalonic acid, and holotranscobalamin II.The American Journal of Clinical Nutrition, 94(1), 348S-358S.

Clarfield, A. (2003). The decreasing prevalence of reversible dementias: an updated meta-analysis.Arch Intern Med, 163, 2219 – 2229.

Clarke, R. (2006). Vitamin B12, folic acid, and the prevention of dementia.The New England Journal of Medicine, 354(26), 2817-2819.

COLE, M. G., & PRCHAL, J. F. (1984). LOW SERUM VITAMIN B12 IN ALZHEIMER-TYPE DEMENTIA.Age and Ageing, 13(2), 101-105. doi:10.1093/ageing/13.2.101

Emmanuel Andrès, M., Laure Federici, M., & Stéphan Affenberger, M. (2007). B12 deficiency: A look beyond pernicious anemia.The Journal of Family Practice, 56(7), 6.

Farkas, M., Keskitalo, S., Smith, D. E. C., Bain, N., Semmler, A., Ineichen, B., et al. (2013). Hyperhomocysteinemia in Alzheimer's Disease: The Hen and the Egg?Journal of Alzheimer's Disease, 33(4), 1097-1104.

Ford, A., & Almeida, O. (2012). Effect of homocysteine lowering treatment on cognitive function: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.J Alzheimers Dis, 29, 133 – 149.

Health Council of the Netherlands, N. (2003). Nutritional standards: vitamin B6, folic acid and vitamin B12.Publication no: 2003/04.

Goedhart, G., Wal, v. d., van Eijsden, M., & Bonsel, G. J. (2011). Maternal vitamin B-12 and folate status during pregnancy and excessive infant crying. (1872-6232 (Electronic)).

Green, R., Kara, N., & Cocks, H. (2011). Vitamin B12 deficiency: an unusual cause of vocal fold palsy.Journal of Laryngology & Otology, 125(12), 1309-1311. doi:10.1017/s0022215111001824

Healton, E. B., Savage, D. G., Brust, J. C., Garrett, T. J., & Lindenbaum, J. (1991). Neurologic aspects of cobalamin deficiency. (0025-7974 (Print)).

Heil, S. G., de Jonge, R., de Rotte, M. C., van Wijnen, M., Heiner-Fokkema, R. M., Kobold, A. C., et al. (2012). Screening for metabolic vitamin B12 deficiency by holotranscobalamin in patients suspected of vitamin B12 deficiency: a multicentre study.Ann Clin Biochem, 49(Pt 2), 184-189. doi:10.1258/acb.2011.011039

Hooper, M., Hudson, P., Porter, F., & McCaddon, A. (2014). Patient journeys: diagnosis and treatment of pernicious anaemia. (0966-0461 (Print)).

Hunt, A., Harrington, D., & Robinson, S. (2014). Vitamin B12 deficiency, Clinical review.349. doi:10.1136/bmj.g5226

Iqtidar, N., & Chaudary, M. N. (2012). Misdiagnosed vitamin B12 deficiency a challenge to be confronted by use of modern screening markers.J PAk Med Association.

Kalita, J., Agarwal, R., Chandra, S., & Misra, U. K. (2013). A study of neurobehavioral, clinical psychometric, and P3 changes in vitamin B12 deficiency neurological syndrome.Nutritional neuroscience, 16(1), 39-46. doi:10.1179/1476830512y.0000000028

Lindenbaum, J., Healton, E. B., Savage, D. G., Brust, J. C. M., Garrett, T. J., Podell, E. R., et al. (1988). Neuropsychiatric Disorders Caused by Cobalamin Deficiency in the Absence of Anemia or Macrocytosis.New England Journal of Medicine, 318(26), 1720-1728. doi:doi:10.1056/NEJM198806303182604

Miller, J. W., Garrod, M. G., Allen, L. H., Haan, M. N., & Green, R. (2009). Metabolic evidence of vitamin B-12 deficiency, including high homocysteine and methylmalonic acid and low holotranscobalamin, is more pronounced in older adults with elevated plasma folate.Am J Clin Nutr, 90(6), 1586-1592. doi:10.3945/ajcn.2009.27514

Mitchell, E. S., Conus, N., & Kaput, J. (2014). B vitamin polymorphisms and behavior: Evidence of associations with neurodevelopment, depression, schizophrenia, bipolar disorder and cognitive decline. LID – S0149-7634(14)00204-8 [pii] LID – 10.1016/j.neubiorev.2014.08.006 [doi]. (1873-7528 (Electronic)).

Pacholok, S. M. S., Jeffrey. (2014 edition 2).Could It Be B12?: An Epidemic of Misdiagnoses(2 ed.).

Permoda-Osip, A., Dorszewska, J., Skibinska, M., Chlopocka-Wozniak, M., & Rybakowski, J. K. (2013). Hyperhomocysteinemia in bipolar depression: Clinical and biochemical correlates.Neuropsychobiology, 68(4), 193-196. doi:10.1159/000355292

Pront, R., Margalioth, E. J., Green, R., Eldar-Geva, T., Maimoni, Z., Zimran, A., et al. (2009). Prevalence of low serum cobalamin in infertile couples.Andrologia, 41(1), 46-50. doi:10.1111/j.1439-0272.2008.00895.x

Solomon, L. R. (2016). Functional vitamin B12 deficiency in advanced malignancy: implications for the management of neuropathy and neuropathic pain.Support Care Cancer. doi:10.1007/s00520-016-3175-5

Stabler, S. P. (2013). Vitamin B12 Deficiency.New England Journal of Medicine, 368(2), 149-160. doi:doi:10.1056/NEJMcp1113996

Stuerenburg, H., Mueller-Thomsen, T., & Methner, A. (2004). Vitamin B 12 plasma concentrations in Alzheimer's disease.Neuro Endocrinol Lett, 25(Suppl 3), 176 – 177.

Torsvik, I., Ueland, P. M., Markestad, T., & Bjørke-Monsen, A.-L. (2013). Cobalamin supplementation improves motor development and regurgitations in infants: results from a randomized intervention study.The American Journal of Clinical Nutrition, 98(5), 1233-1240. doi:10.3945/ajcn.113.061549

van Dyck, C. H., Lyness, J. M., Rohrbaugh, R. M., & Siegal, A. P. (2009). Cognitive and psychiatric effects of vitamin B₁₂ replacement in dementia with low serum B₁₂ levels: A nursing home study.International Psychogeriatrics, 21(1), 138-147. doi:10.1017/s1041610208007904

Fisher, P. (2013). On line Survey 1500 patients diagnosed with vitamin B12-deficiency. from Stichting B12 deficiency

Zhang, Y., Hodgson, N. W., Trivedi, M. S., Abdolmaleky, H. M., Fournier, M., Cuenod, M., et al. (2016). Decreased Brain Levels of Vitamin B12 in Aging, Autism and Schizophrenia.PLoS ONE, 11(1), e0146797. doi:10.1371/journal.pone.0146797

© 2016 Clara Plattel, B12 Institute Netherlands, Rotterdam

Copyright © Med enerett B12-klinikken