B12-KLINIKKEN
Forskning og fagartikler

mer om 

vitamin b12

forskning og fagartikler

Bare én sjanse

Dr. Bruce Wolffenbuttel

EN HISTORIE OM PERNISIØS ANEMI

Katrina Burchell

en tilfeldighet gjorde at jane fant ut hva som var galt 

Dr. johan lÖkk, overlege ved neurotec-institusjonen,
karolinska sjukhuset.

Copyright © Med enerett B12-klinikken